Our team

Radosław Śliwka Członek Zarządu SMART Project
Radosław Śliwka
Board Member
Wojciech Rokicki Członek Zarządu SMART Project
Wojciech Rokicki
Board Member
Tomasz Lus Kierownik Projektów SMART Project
Tomasz Lus
Project Manager
Wojciech Zdrenka Kierownik Projektów SMART Project
Wojciech Zdrenka
Project Manager
Robert Krysiak Kierownik Projektów SMART Project
Robert Krysiak
Project Manager
Jacek Mistewicz Kierownik Projektów SMART Project
Jacek Mistewicz
Project Manager
Szymon Szymkowiak Kierownik Projektów SMART Project
Szymon Szymkowiak
Project Manager
Krzysztof Nowicki Kierownik Projektów SMART Project
Krzysztof Nowicki
Project Manager
Mariusz Słowik Kierownik Projektów SMART Project
Mariusz Słowik
Project Manager
Łukasz Krutul
Project Manager
Dominik Kowalczyk
Project Manager
Dominika Smarzyńska Analityk Biznesowy SMART Project
Dominika Smarzyńska
Business Analyst
Karolina Rembowska Analityk Biznesowy SMART Project
Karolina Rembowska
Business Analyst
Agata Graczyk Analityk Biznesowy SMART Project
Agata Graczyk
Business Analyst
Szymon Buchwald Analityk Biznesowy SMART Project
Szymon Buchwald
Business Analyst
Wojciech Gottfried Analityk Biznesowy SMART Project
Wojciech Gottfried
Business Analyst
Olga Gadomska
Business Analyst
Monika Fogt
Consultant
Joanna Napiórkowska
Consultant
Grażyna Rożek
Project Manager
Wojciech Gabrysiak
Consultant
Michał Pawłowski
Consultant
Izabela Cieśla
Consultant
Marta Piotrowska Asystentka Zarządu SMART Project
Marta Piotrowska
Project Manager
Luiza Ostrowska Smart Project
Luiza Ostrowska
Assistant to Senior Management
Bartosz Duryński Smart Project
Bartosz Duryński
Project Manager Assistant
Aleksandra Guderska
Project Manager Assistant