obrót palet

Proces kalkulacji korzyści może być czasochłonny

Posted on Posted in Uncategorized

Minione lata to okres efektywnego rozwoju pooli paletowych w Polsce. Przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi nielegalnych zjawisk, które mają miejsce podczas obrotu paletami pomiędzy nimi a dostawcami. W tradycyjnym schemacie przedsiębiorca, jako początkowe ogniwo, kupuje certyfikowane palety, które dalej są wysyłane do odbiorcy. Następnie, zgodnie z ustalonymi zasadami, palety są rozliczane albo zwracane. Jednakże pomimo wielu zapisów […]