Beneficjent SMART Project  realizuje projekt pn.:

„Modularny system wspomagania zarządzania dokumentami”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Cel projektu: stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, zautomatyzowanego systemu internetowego B2B, który pozwoli odpowiednio zarządzać firmą oraz usprawni jej procesy biznesowe

Wartość projektu : 1 045 760,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 470 692,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 01.12.2017r do 21.01.2019r.