NASZE USŁUGI

 
Lean Kaizen
Usprawnienie procesów
Analityka biznesowa

Usprawnienie procesów logistycznych, magazynowych i produkcyjnych

Optymalizujemy koszty  poprzez identyfikację przyczyn źródłowych problemów oraz zdefiniowanie i wdrożenie zmian.

Usprawnienia rozpoczynamy od analizy przedwdrożeniowej, podczas której analizujemy stan obecny, identyfikujemy marnotrawstwa i wąskie gardła w procesach.

Wskazujemy również kierunki zmian organizacyjnych i usprawnień zmierzające do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów.

Kolejnym krokiem jest projekt wdrożenia trwałych usprawnień i zmian. Szczególny nacisk kładziemy wówczas na zapewnienie, że zaimplementowane zmiany mają charakter stały.

Naszym celem jest płynne przekazanie usprawnionych procesów w ręce ich właścicieli.

Analityka biznesowa i wdrożenia systemów informatycznych

Wspieramy naszych Klientów przy wyborze i wdrożeniach systemów informatycznych, które w optymalny sposób wspierają procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Nasi analitycy mapują i analizują procesy biznesowe w organizacji i pomagają zidentyfikować obszary usprawnień.

Wspieramy naszych klientów w zakresie doboru i wdrożeń systemów informatycznych.  Tworzymy specyfikację funkcjonalną oraz doradzamy w wyborze dostawcy usług. Uczestniczymy w procesie wytwarzania oprogramowania począwszy od fazy zbierania wymagań, projektowania, implementacji, testowania, wdrożenia aż do utrzymania.

Naszym celem jest:

 • wyeliminowanie nieprzewidzianych kosztów wdrożenia,
 • zapewnienie, że system będzie dostosowany do specyfiki i wyjątkowych wymagań firmy,
 • zadbanie aby wdrożenie przyniosło oczekiwane korzyści biznesowe.

Efektem naszych prac jest nowoczesny system dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa i jego procesów.

Zmniejszenie poziomu zapasów
Obniżenie kosztów transportu

Zmniejszenie poziomu zapasów 

Wskazujemy rozwiązania zapewniające zwiększenie rentowności sprzedaży przez obniżenie poziomu zapasów oraz zwiększenie dostępności produktów.

Redukcja zapasów magazynowych jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających efektywność procesów logistycznych. Obniżenie kosztów zapasów można uzyskać dzięki optymalizacji ich poziomu, co pozwala na wzrost konkurencyjności i zyskowności przedsiębiorstw.

Nasze usługi w zakresie magazynowania:

 • przeprowadzamy analizę spójności i efektywności procesów prognozowania, planowania i zarządzania zapasami,
 • analizujemy dane dotyczące historii poziomu zapasów i sprzedaży,
 • badamy grupy zapasów podzielone ze względu na wartość, poziom rotacji i charakterystykę popytu,
 • szukamy kompromisu pomiędzy często przeciwstawnym interesami działów sprzedaży, logistyki, produkcji i zakupów.

Celem prac jest wskazanie rozwiązań zapewniających zwiększenie rentowności sprzedaży przez obniżenie poziomu zapasów oraz zwiększenie dostępności produktów.

Obniżenie kosztów transportu

Pomagamy naszym Klientom w wypracowaniu optymalnych rozwiązań zaopatrzenia i dystrybucji ich produktów.

Naszym celem jest minimalizacja kosztów dystrybucji poprzez przeprowadzanie benchmarków i przetargów transportowych oraz optymalizację sieci magazynów, planowania zleceń transportowych i dystrybucji.

Zakres naszego wsparcia to:

 • porównanie stawek Klientów z stawkami rynkowymi,
 • wsparcie w negocjacjach z operatorami logistycznymi,
 • pomoc przy tworzeniu raportów kontroli kosztów transportu,
 • określenie liczby i lokalizacji magazynów, z których dystrybucja będzie najtańsza,
 • dobór optymalnej liczby i rodzaju środków transportu do realizacji przewozów.
 • prowadzenie przetargów transportowych.

Efektem współpracy z nami jest obniżenie kosztów transportu, zgodność treści umów z operatorem logistycznym w stosunku do wymagań Klienta oraz zwiększenie efektywności i minimalizacja kosztów dystrybucji.

Outsourcing pracowników
Zarządzanie projektami

Outsourcing kadry specjalistów

Oferujemy możliwość tymczasowego wynajęcia kompetentnych i doświadczonych kierowników projektu, analityków i konsultantów.

Świadczymy usługi  dla Klientów, którzy potrzebują wykwalifikowanego personelu do prowadzenia lub wsparcia zespołów projektowych.

Kompetencje, jakie posiadają nasi specjaliści to:

 • wysokie zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność szybkiego odnajdowania się w nowej kulturze organizacyjnej,
 • doświadczenie w pracach projektowych realizowanych m.in. wg takich metodyk jak Prince2 czy DMAIC,
 • obsługa pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym (Word, Excel, PowerPoint, Access),
 • biegła znajomość światowych standardów mapowania procesów biznesowych – notacje BPMN
 • świetna znajomość systemów klasy ERP

Towarzyszymy naszym Klientom w osiąganiu sukcesów rynkowych, o czym świadczą zbierane przez nas referencje i wieloletnie doświadczenie.

Zarządzanie projektami

Prowadzimy projekty zgodnie z metodykami rekomendowanymi przez Project Management Institute, a przede wszystkim z dopasowaniem do Klienta.

 Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów z zakresu:

 • planowania i prognozowania popytu,
 • zarządzania zapasami i redukcji poziomu zapasów surowców, towarów i opakowań
 •  budowania kultury Lean Management i Kaizen,
 •  planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • organizacji pracy i infrastruktury magazynu,
 • wskaźników i wsparcia procesów zarządczych: wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontrolę procesów w przedsiębiorstwie,
 • optymalizacji procesów transportu i dystrybucji.

Komunikacja w zespole jest dla nas kluczem do sukcesu. Zarządzamy zgodnie z filozofią Lean Management i podejściem Kaizen.