Economic Order Quantity

Posted on Posted in Uncategorized

In the system described above, based on the information level, it was assumed that the size of the ordered lot was constant. It was also pointed out that an undoubted advantage of this method is the possibility of placing orders in the amount that minimizes the total costs of replenishment […]

ABC/XYZ analysis

Posted on Posted in Uncategorized

Another extremely useful tool for inventory management is ABC analysis. It is based on a regularity observed in the 19th century by the Italian scientist Vilfredo Pareto. His research has shown that 80% of the national wealth in Italy is owned by 20% of families [Maternowska 2000a]. This regularity, called […]

Review of selected measures describing demand

Posted on Posted in Uncategorized

Quantitative reasoning based on the demand history of a good is necessarily linked to the statistical analysis of the data. In this paper, the analysis of historical demand data has been carried out with the use of measures such as: the percentile and the quartile, measures of central tendency, measures of […]

Reorder Point and Target Level

Posted on Posted in Uncategorized

The system based on the information level assumes that an order is placed at a time when the level of available stock is lower than or equal to the so-called information level (ROP or Reorder Point). Available stock is understood as stock amount increased by already placed orders and decreased […]

Demand

Posted on Posted in Uncategorized

Demand is defined as 'a need for goods or services' [Drabik and Sobol 2014]. In the book by Ziomek [2006], the term is described as „the amount of goods and services that a buyer wants to buy at a given price”. According to Philip Kotler [1999], the notion of demand […]

Safety Stock

Posted on Posted in Uncategorized

The stock maintained to ensure the adopted level of customer service is called the safety stock [Krzyżaniak 2008; Klimczak 2001]. In the literature, this stock is also defined as a part of the stock created in order to protect against the occurrence of higher demand than planned or to extend […]

Najpopularniejsze WMSy- przebieg procesów przygotowawczych i wdrożeniowych

Posted on Posted in slider-klienci-PL, Uncategorized

Na jakie aspekty i konsekwencje związane z projektowaniem IT powinni zwrócić szczególną uwagę menedżerowie odpowiedzialni za wybór WMSa?  Menadżerowie odpowiedzialni za wybór WMS powinny brać pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne organizacji – zarówno te aktualne (poziom złożoności procesów, stopień automatyzacji operacji magazynowych, obecnie wykorzystywane techniki składowania, wewnętrzne kompetencje działu IT), jak i te planowane […]

przenośniki

Przenośniki rolkowe i taśmowe – rozwiązania dostępne na rynku, zastosowanie, plusy i minusy

Posted on Posted in Uncategorized

Do najważniejszych urządzeń montażowych można zaliczyć: urządzenia transportowe zespołów lub wyrobów, stoły montażowe, narzędzia i przyrządy specjalne oraz urządzenia pomocnicze (do kontroli wymiarowej, sprawdzenia poprawności działania określonych zespołów). Rodzaje urządzeń montażowych i rozwiązania konstrukcyjne są bezpośrednio związane z określoną branżą przemysłu. Środki transportu są nieodzownymi urządzeniami do przemieszczania elementów lub […]