Wdrożenie nowego systemu nie musi być skomplikowane – czyli jak uniknąć podstawowych błędów przy wdrożeniach systemów IT?

Posted on Posted in Uncategorized

Wdrożenie nowego systemu nie musi być skomplikowane – jak nie popełnić podstawowych błędów przy wdrożeniu nowego systemu w firmie Nowy system IT to duże wyzwanie dla każdej firmy. Ze zmianą systemu wiążemy ogromne nadzieje co do poprawy funkcjonowania firmy. Taka transformacja wymaga długiego i angażującego procesu wdrożeniowego oraz zwiększonego obciążenia […]

„CZY CHCECIE USPRAWNIĆ SWOJĄ CODZIENNĄ PRACĘ? NIE DZIĘKUJEMY, JESTEŚMY ZBYT ZAJĘCI” – CZYLI PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA Z BUDOWANIA KULTURY LEAN.

Posted on Posted in Uncategorized

Filozofia Lean Z powodu coraz szybciej rozwijającej się gospodarki oraz wzrastającej konkurencji przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom klienta. Firmy zmuszone są minimalizować koszty swej działalności, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu obsługi klienta. Coraz częściej przedsiębiorstwa nie konkurują już bowiem produktem, lecz łańcuchami dostaw. Za lidera w tej dziedzinie […]

Systemy wspomagające kompletację jako sprawdzony sposób na wzrost wydajności kompletacji.

Posted on Posted in Uncategorized

Wszyscy doskonale wiemy w jak zdumiewającym tempie rozwija się technologia. Jeszcze 20 lat temu stały dostęp do Internetu posiadali nieliczni, a do jego odbioru niezbędne były toporne, stacjonarne komputery. Dzisiaj niemal każdy z nas nosi w kieszeni urządzenie, którego moc obliczeniowa wielokrotnie przewyższa możliwości ówczesnych komputerów, a dostęp do sieci […]

Co z tą kompletacją? Czyli słów kilka o jednym z kluczowych procesów w magazynie

Posted on Posted in Uncategorized

Teza postawiona w tytule tego artykułu jakoby proces kompletacji był jednym z najważniejszych procesów realizowanych w magazynach wydaje się być bezwarunkowo prawidłowa. Istotnie, jest to element przepływu towaru, który w zdecydowanej większości magazynów jest najbardziej pracochłonnym procesem, a co za tym idzie generującym najwyższe koszty osobowe, często nawet kilkukrotnie wyższe […]

Mapy procesów – proste i skuteczne narzędzie do usprawniania działań w firmie

Posted on Posted in Uncategorized

Czym jest mapa procesu? Efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga coraz bardziej precyzyjnych narzędzi analitycznych i dostarczania menadżerom szczegółowej informacji. Nieefektywne procesy utrzymywane w firmie kosztują czas i pieniądze, dlatego kadra zarządzająca poszukuje coraz lepszych narzędzi cyfrowych, które sprawdzają modele, przeprowadzają symulacje i prognozują wyniki w kilka sekund. Jednak żaden system […]

Projektowanie transportu wewnętrznego – wózki jezdniowe i pojazdy autonomiczne

Posted on Posted in Uncategorized

Projektując procesy przepływu materiałów wewnątrz magazynów lub między magazynem a obszaremprodukcji, coraz częściej wykorzystujemy autonomiczne pojazdy, zastępując nimi tradycyjne wózkijezdniowe. Uzasadnieniem takiego wyboru są głównie coraz wyższe koszty pracy, trudności z pozyskaniemwykwalifikowanych pracowników na rodzimym rynku oraz względy bezpieczeństwa. Realizując opracowanie nowych projektów logistycznych w istniejących lub nowo powstałych budynkach, […]

Dlaczego projekty logistyczne kończą się niepowodzeniem?

Posted on Posted in Uncategorized

Nad odpowiedzią na to pytanie każdego dnia zastanawia się wielu menadżerów i dyrektorówpolskich przedsiębiorstw. Analizują dlaczego zmiany wprowadzane z ogromnym rozmachemi sukcesem, po pewnym czasie odchodzą w zapomnienie. SMART Project jako największa firmadoradcza w obszarze logistyki w Polsce przeprowadziła ankietę na temat przyczyn niepowodzeńprojektów w polskich przedsiębiorstwach. Zebrano opinię kilkudziesięciu […]

TOP 5 najczęstszych problemów w procesach magazynowych – case study

Posted on Posted in Uncategorized

Każda firma chcąc poprawić swoją pozycję na rynku musi cały czas dążyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Bardzo często cel ten jest realizowany poprzez optymalizację procesów, które przekładają się na redukcję kosztów. W projektach generujących oszczędności wiele przedsiębiorstw zwraca się z prośbą o wsparcie do firm konsultingowych, które posiadają szeroką wiedzę […]

Jak świadomie rozwijać firmę, czyli od firmy właścicielskiej do zarządzanej procesowo

Posted on 1 CommentPosted in Uncategorized

Albert Einstein powiedział kiedyś, że jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie. Nie wspomniał jednak, że musi to być doświadczenie osobiste – uczenie się na cudzych sukcesach i porażkach może równie skutecznie prowadzić do trafnych decyzji. Pytanie, jak wielu z 210 tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność w 2018 roku, mogłoby podjąć lepsze decyzje i dalej działać i odnosić sukcesy, gdyby skorzystało z tej nauki? Ilu z nich byłoby dziś dalej na rynku, gdyby mieli świadomość, że problemy, z którymi się mierzą, miały niezliczone inne firmy przed nimi?

Higiena pracy – obowiązek, czy pożytek?

Co z tą kompletacją? Czyli słów kilka o jednym z kluczowych procesów w magazynie

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Teza postawiona w tytule tego artykułu jakoby kompletacja towarów była jednym z najważniejszych procesów realizowanych w magazynach, wydaje się bezwarunkowo prawidłowa. Istotnie, kompletacja zamówień to element przepływu towaru, który w zdecydowanej większości magazynów jest najbardziej pracochłonnym procesem, a co za tym idzie, generującym najwyższe koszty osobowe, często nawet kilkukrotnie wyższe niż w innych procesach.