Beneficjent SMART Project realizuje projekt pn.:

„Modularny system wspomagania zarządzania dokumentami”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Cel projektu: stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, zautomatyzowanego systemu internetowego B2B, który pozwoli odpowiednio zarządzać firmą oraz usprawni jej procesy biznesowe.

Wartość projektu: 1 045 560,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 470 502,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 01.12.2017 r. do 21.01.2019 r.