Robotyzacja, za którą z własnych kieszeni zapłacą pracownicy

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych jest zagadnieniem, które zostało już omówione ze wszystkich punktów widzenia. Kilka lat temu żadna konferencja branżowa nie mogła odbyć się bez automatyzacji i robotyzacji w programie. Dziś temat ten mocno już spowszechniał, a agendy konferencji skupiają się raczej na aspektach ekologicznych i skutkach pandemii dla […]

Niskie zapasy vs wysoka obsługa klienta, czyli z jakimi problemami mierzy się planowanie

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Jak wykorzystać komunikację w organizacji Celem większości firm jest obsługa klienta zgodna z jego oczekiwaniami w imię koncepcji 7W (właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient, właściwa cena), tak aby OTIF (on time in full), czyli wskaźnik obsługi klienta, był na wysokim poziomie. Istnieje jednak […]

Efektywne ułożenie towarów w magazynie – jak to zrobić?

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Czy magazyn może być postrzegany nie tylko jako coś, co jest jedynie obciążeniem dla finansów firmy i zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca? Choć bardzo często tak jest, odpowiednie zarządzanie zapasami może zmienić percepcję. Sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany magazyn stanowi podporę dla firmy, a w przypadku firm produkcyjnych jest nieodzowną jej […]

Biznes a hobby – jak gry planszowe kształtują umiejętności zarządzania procesami

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Praca z pewnością dla każdego z nas stanowi bardzo istotny element życia, choć wymaga także sporo wysiłku. Dlatego też czas, który udaje nam się wygospodarować poza obowiązkami zawodowymi, często staramy się wykorzystać na odpoczynek, rozrywkę lub realizację prywatnych wyzwań. Ale kto powiedział, że nasze hobby nie może równocześnie rozwijać kompetencji […]

Alternatywne napędy – przyszłość w branży transportowej

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Alternatywne napędy to temat, który jest coraz bardziej popularny w branży transportowej. Firmy przewozowe częściej niż kiedyś inwestują w ciężarówki napędzane innymi źródłami energii niż olej napędowy, widząc w tym szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Czy alternatywne napędy faktycznie przyczynią się do osiągnięcia sukcesu na rynku transportowym, a […]

What is inventory?

Posted on Posted in slider-klienci-PL

The term inventory, or in other words stock,is understood as merchandise or goods stored for a use in [Cox and Blackstone 2005]: production – raw materials, in-process products, work in progress, activities supporting MRO (Maintenance Repair and Operating supplies) – spare parts for machines, consumables and maintenance materials, satisfying customer […]

Analysis of inventories on the example of selected enterprises (pt.3) – ABC/XYZ analysis results

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Analysis of inventories on the example of selected enterprises (pt.3) – results of ABC/XYZ analysis The results of ABC/XYZ analysis from last publication for the interior trim company, expressed as the number of indexes and the value of inventories in particular groups, are presented in Figures 1 and 2. Figure […]

Najpopularniejsze WMSy- przebieg procesów przygotowawczych i wdrożeniowych

Posted on Posted in slider-klienci-PL, Uncategorized

Na jakie aspekty i konsekwencje związane z projektowaniem IT powinni zwrócić szczególną uwagę menedżerowie odpowiedzialni za wybór WMSa?  Menadżerowie odpowiedzialni za wybór WMS powinny brać pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne organizacji – zarówno te aktualne (poziom złożoności procesów, stopień automatyzacji operacji magazynowych, obecnie wykorzystywane techniki składowania, wewnętrzne kompetencje działu IT), jak i te planowane […]