Robotyzacja, za którą z własnych kieszeni zapłacą pracownicy

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych jest zagadnieniem, które zostało już omówione ze wszystkich punktów widzenia. Kilka lat temu żadna konferencja branżowa nie mogła odbyć się bez automatyzacji i robotyzacji w programie. Dziś temat ten mocno już spowszechniał, a agendy konferencji skupiają się raczej na aspektach ekologicznych i skutkach pandemii dla […]

Niskie zapasy vs wysoka obsługa klienta, czyli z jakimi problemami mierzy się planowanie

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Jak wykorzystać komunikację w organizacji Celem większości firm jest obsługa klienta zgodna z jego oczekiwaniami w imię koncepcji 7W (właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient, właściwa cena), tak aby OTIF (on time in full), czyli wskaźnik obsługi klienta, był na wysokim poziomie. Istnieje jednak […]

Efektywne ułożenie towarów w magazynie – jak to zrobić?

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Czy magazyn może być postrzegany nie tylko jako coś, co jest jedynie obciążeniem dla finansów firmy i zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca? Choć bardzo często tak jest, odpowiednie zarządzanie zapasami może zmienić percepcję. Sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany magazyn stanowi podporę dla firmy, a w przypadku firm produkcyjnych jest nieodzowną jej […]

Biznes a hobby – jak gry planszowe kształtują umiejętności zarządzania procesami

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Praca z pewnością dla każdego z nas stanowi bardzo istotny element życia, choć wymaga także sporo wysiłku. Dlatego też czas, który udaje nam się wygospodarować poza obowiązkami zawodowymi, często staramy się wykorzystać na odpoczynek, rozrywkę lub realizację prywatnych wyzwań. Ale kto powiedział, że nasze hobby nie może równocześnie rozwijać kompetencji […]

Alternatywne napędy – przyszłość w branży transportowej

Posted on Posted in slider-klienci-PL

Alternatywne napędy to temat, który jest coraz bardziej popularny w branży transportowej. Firmy przewozowe częściej niż kiedyś inwestują w ciężarówki napędzane innymi źródłami energii niż olej napędowy, widząc w tym szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Czy alternatywne napędy faktycznie przyczynią się do osiągnięcia sukcesu na rynku transportowym, a […]

What is inventory?

Posted on Posted in slider-klienci-PL

The term inventory, or in other words stock,is understood as merchandise or goods stored for a use in [Cox and Blackstone 2005]: production – raw materials, in-process products, work in progress, activities supporting MRO (Maintenance Repair and Operating supplies) – spare parts for machines, consumables and maintenance materials, satisfying customer […]

Jak wybrać najlepszą technikę składowania aby skutecznie wykorzystać naszą powierzchnię magazynu.

Posted on Posted in Uncategorized

W idealnym świecie magazyny nie byłyby potrzebne – towar harmonijnie przepływałby przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw i zawsze znajdowałby się we właściwym miejscu i czasie. Oczywiście, taka wizja logistyki jest dziś dość abstrakcyjna i być może nigdy nie ziści się w praktyce. Nawet koncepcje typu Just in Time, oparte na […]

Inventories as waste according to Lean Management

Posted on Posted in Uncategorized

Toyota is now considered the leader in Lean Management. The company has revolutionized production and logistics management by developing and building a Lean Management philosophy at its sites. This approach is based on continuous identification and elimination of waste from processes and supply chains [Liker 2004]. Waste is understood as […]

Economic Order Quantity

Posted on Posted in Uncategorized

In the system based on the information level, it was assumed that the size of the ordered lot was constant. It was also pointed out that an undoubted advantage of this method is the possibility of placing orders in the amount that minimizes the total costs of replenishment and storage […]

ABC/XYZ analysis

Posted on Posted in Uncategorized

Another extremely useful tool for inventory management is ABC analysis. It is based on a regularity observed in the 19th century by the Italian scientist Vilfredo Pareto. His research has shown that 80% of the national wealth in Italy is owned by 20% of families [Maternowska 2000a]. This regularity, called […]