System wsparcia

Posted on

Magazyny w branży spożywczej, z uwagi na specyfikę produktów, powinny spełniać określone wymagania. Zdaniem ekspertów wdrażane w tym celu systemy WMS muszą być przede wszystkim skalowalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Istotną funkcjonalnością jest możliwość dokonywania szybkich analiz oraz generowania raportów według partii produktu, terminu przydatności do spożycia, daty […]

Nowoczesne magazyny automatyczne

Posted on

Nowoczesne magazyny automatyczne w Polsce na przykładzie magazynów należących do spółek Kaufland i Amica Automatyzacja przez wielu ekspertów uznawana była za największe wyzwanie oraz korzyść dla firm chcących rozwijać swój biznes w XXI wieku. Nic w tym dziwnego jeśli pod uwagę weźmiemy szybkie tempo rozwoju takich dziedzin jak: informatyka, robotyka […]

Praktyczne doświadczenia z usprawnień procesów logistycznych

Posted on

Celem projektów usprawniających procesy logistyczne jest najczęściej zmniejszenie kosztów lub zwiększenie ich efektywności. Podejście menedżerów do projektów z tego obszaru jest najczęściej dwojakie Po pierwsze, na usprawnienia procesów spojrzeć można w sposób metodyczny. W podejściu metodycznym główny nacisk kładziony jest na znalezienie rzeczywistych przyczyn problemów oraz opracowanie rozwiązań eliminujących te […]

Nie naprawiaj, zapobiegaj. Jak unikać nieplanowanych przestojów dzięki Predictive Maintenance

Posted on

Zmniejszone koszty serwisów, optymalne wykorzystanie zasobów, zwiększone bezpieczeństwo, zminimalizowane ryzyko awarii i nieplanowanych przestojów Wspólnym mianownikiem wcześniej wymienionych czynników jest Predictive Maintenance (PdM) lub po polsku predykcyjne utrzymanie ruchu. Jest to proaktywna strategia konserwacji maszyn i urządzeń, której celem jest jak najdokładniejsze określenie czasu, kiedy ma zostać wykonana ich konserwacja. […]

Koncentracja na rzeczach ważnych, czyli budowa przewagi konkurencyjnej i maksymalizacji rentowności poprzez modelowanie poziomu zapasów

Posted on

Zapas musi być, czyli implikacje (nie do końca przemyślanych) decyzji Wyobraźmy sobie następującą sytuację. W odpowiedzi na głos niezadowolonego klienta, zarząd firmy podejmuje decyzję, że niezależnie od wszystkiego „zapas musi być”, bo wysoki poziom obsługi jest priorytetem. Takie upraszczające podejście niesie za sobą daleko idące implikacje, które mogą trwale i […]

Cash logistics – wyzwania i perspektywy rozwoju

Posted on

Cash logistics – wyzwania i perspektywy rozwoju Mając na uwadze raport McKinsey pt. „Attacking the cost of cash” możemy przyjąć, że Polska znajduje się w koszyku państw będących na początku transformacji cyfrowej i udział transakcji bezgotówkowych dochodzi do 25% (dane z 2016r). Wyraźnie zauważalny jest wzrost relacji transakcji bezgotówkowych do […]

Słów kilka o paletach – dlaczego ten z pozoru nieskomplikowany drewniany produkt nie jest jednak taki prosty

Posted on

Uważa się, że palety są najbardziej rozpowszechnionym nośnikiem służącym do składowania towarów, a także ułatwiającym ich sprawne przemieszczanie. Z uwagi na ich ogromną popularność w obszarze logistyki i magazynowania dostępnych jest wiele modeli palet, które różnią się rodzajem wykonania, a także funkcjonalnością. Dobrze znany standard Podstawowym, wystandaryzowanym, a przez to […]

Wdrożenie nowego systemu nie musi być skomplikowane – czyli jak uniknąć podstawowych błędów przy wdrożeniach systemów IT?

Posted on

Wdrożenie nowego systemu nie musi być skomplikowane – jak nie popełnić podstawowych błędów przy wdrożeniu nowego systemu w firmie Nowy system IT to duże wyzwanie dla każdej firmy. Ze zmianą systemu wiążemy ogromne nadzieje co do poprawy funkcjonowania firmy. Taka transformacja wymaga długiego i angażującego procesu wdrożeniowego oraz zwiększonego obciążenia […]

„Czy chcecie usprawnić swoją pracę? Nie dziękujemy, jesteśmy zbyt zajęci” – czyli praktyczne doświadczenie z budowania kultury Lean

Posted on

Filozofia Lean Z powodu coraz szybciej rozwijającej się gospodarki oraz wzrastającej konkurencji przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom klienta. Firmy zmuszone są minimalizować koszty swej działalności, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu obsługi klienta. Coraz częściej przedsiębiorstwa nie konkurują już bowiem produktem, lecz łańcuchami dostaw. Za lidera w tej dziedzinie […]

Sprzęt mobilny w magazynie – dobór i przykłady rozwiązań

Posted on

We współczesnym magazynie wykorzystanie sprzętu mobilnego służącemu automatycznej identyfikacji jest oczywiste i konieczne. Różnorodność produktów w tym zakresie, a także pojawienie się nowych technologii może spowodować pewien kłopot przy wyborze konkretnego rozwiązania dla osób zarządzających magazynem. Dlatego w niniejszym artykule przedstawiono kilka kluczowych kwestii i wskazówek, którymi warto się kierować […]