Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

W ostatnich latach w wyniku dynamicznego rozwoju rynku zwiększyło się zapotrzebowanie na konsultantów i analityków biznesowych. Firmy doradcze zatrudniające takie osoby to skarbnica możliwości, wiedzy i wyzwań, jakie czekają pracowników na tych stanowiskach. Ograniczona liczba specjalistów w tej branży sprawia, że analityk biznesowy i konsultant to zawody coraz bardziej pożądane i prestiżowe na rynku pracy.

Analityka biznesowa to pojęcie o wyjątkowo szerokim znaczeniu. Często związana jest z nowymi rozwiązaniami IT, jednak aby zostać analitykiem, nie trzeba mieć zdolności informatycznych. Analityk to osoba, która rozumie dziedzinę problemu i jednocześnie zdaje sobie sprawę z istotności całego procesu. Identyfikuje potrzeby firmy i dalej określa rozwiązania problemów biznesowych. Potrafi szybko zorientować się w skomplikowanej materii merytorycznej, ale i rozwiązać nieoczywiste kwestie wynikające z czynników ludzkich, a nie merytorycznych. Analityk biznesowy odgrywa również bardzo istotną rolę w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działach utrzymania ruchu i produkcji. Obecnie w firmach środowiska te są coraz bardziej złożone, a do ich prawidłowego zarządzania wykorzystywane są wskaźniki. Ich wyliczenie pozwala na rozpoznanie obszarów wymagających usprawnień, następnym krokiem jest zdefiniowanie działań ulepszających dany obszar oraz finalnie monitorowanie efektów i stabilność wdrożonych zmian. Analityk biznesowy z pomocą konsultanta bada procesy odbywające się w magazynach, prowadzi pomiary, identyfikuje marnotrawstwa i analizuje obszary, w których prowadzone działania wymagają poprawy. Wprowadzone usprawnienia mają na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów. Trwałe efekty działań naprawczych widoczne są wtedy, kiedy zaakceptują je pracownicy biorący udział w realizacji procesów. Tego typu nastawienie gwarantuje pełne zaangażowanie pracowników oraz rozwija w nich przedsiębiorczość.

SMART Project jest przykładem firmy, która działa w opisany sposób. Zajmuje się doradzaniem innym przedsiębiorstwom, jak funkcjonować w bardziej efektywny sposób oraz jak obniżać koszty. Wszystkie te działania obejmują obszar produkcji, transportu, magazynowania i zarządzania zapasami.

Specjaliści oraz project managerowie pracujący w SMART Project stosują w swojej pracy najlepsze praktyki zaczerpnięte z metodyki projektowej DMAIC oraz filozofii Lean. Przy wdrażaniu rozwiązań stosuje się metodykę Prince 2 i najlepsze praktyki rekomendowane przez Project Management Institute. Pracując jako analityk czy konsultant, trzeba być profesjonalnym i skutecznym. Jednak aby móc wykazać się tymi cechami, trzeba pozwolić klientowi sobie zaufać. Należy słuchać jego opinii, doradzać mu i znać jego potrzeby – nawet te, z których on sam często nie zdaje sobie sprawy. Nawiązanie z nim stałej, bliskiej relacji daje pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, a w pewnym momencie kooperacja oparta na obustronnym zaufaniu przekształca klienta w partnera i daje bardziej skuteczne i lepsze efekty biznesowe. Rozpoczynając współpracę, stajesz się współodpowiedzialny za rozwój jego biznesu, dlatego aby zakończyła się ona sukcesem, warto zasięgać wiedzy pozostałych współpracowników. Ich zdobyte doświadczenie i kwalifikacje, szczególnie na początku pracy w firmie, pomogą odnaleźć się na analitycznym stanowisku, a przyjacielskie relacje na pewno okażą się pomocne w funkcjonowaniu w organizacji.

Praca jako analityk biznesowy lub konsultant jest przeznaczona dla osób z otwartym umysłem, które nie boją się zmian i chętnie zgłębiają wiedzę z różnych obszarów biznesowych.

Trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju sytuacje, które są możliwe do przewidzenia lub szybko reagować na te, które wystąpiły niespodziewanie. Tutaj krzywa uczenia nigdy nie staje się płaska! Pracodawcy zależy na zatrudnieniu różnorodnych osób o dużym potencjale, które chcą się rozwijać i doskonalić. Doceniają wszelkie pomysły i inicjatywy, dzięki temu pracownicy czują się zadowoleni, zmotywowani i realizują się zawodowo, a firma wciąż ulepsza swoją ofertę i podnosi jakość usług. Praca w firmie doradczej wiąże się z ciągłymi wyzwaniami, którym trzeba sprostać. Każdy klient i jakikolwiek problem, z którym się zmaga, jest indywidualny, dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności.

Liczy się poszukiwanie nowych doświadczeń, a nie uciekanie przed nimi. Wykazywanie zainteresowania, przedstawianie własnych koncepcji, samodzielne poszukiwanie rozwiązania i ciągły rozwój są najbardziej doceniane przez pracodawcę w firmie doradczej. Rozpoczynając pracę, nie wymaga on od Ciebie znajomości całości procesów i odpowiedzi na wszelkie pytania. Ważne, abyś wiedział, gdzie możesz takiej odpowiedzi szukać.

Analityk biznesowyDominika Smarzyńska

Konsultant/Analityk Biznesowy w SMART Project