Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

Pojemnikowy system składowania i ekspozycji towarów małogabarytowych, czyli AUTOSTORE

AUTOSTORE to jeden z najnowszych wdrożonych systemów składowania towarów (materiałów, półproduktów, produktów) stosowany w magazynach przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych oraz e-commerce w różnych branżach na całym świecie. Charakteryzuje się dużą utylizacją powierzchni magazynowej dla produktów małogabarytowych w technologii kompletacji „goods to men”.

Norweska firma AutoStore AS opracowała system robotów do kompletacji pionowej towarów 
w magazynie oraz system składowania i zarzadzania pojemnikami. 

AutoStore AS jest obecnie międzynarodową firmą założoną 23 czerwca 1995 roku z siedzibą w Nedre Vats w Vindafjord w Norwegii.

Pierwsza instalacja automatycznego magazynu AUTOSTORE na świecie miała miejsce w 2005 roku, natomiast w Polsce pierwsze uruchomienie systemu w magazynie nastąpiło dopiero w 2020 roku. Obecnie w Polsce istnieje kilkanaście tego typu instalacji (część na etapie rozruchy lub budowy).

System cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku logistycznym i zyskuje coraz więcej przedstawicieli oferujących to rozwiązanie.

Co to jest AUTOSTORE?

Definiując krótko temat, to pojemnikowy system składowania i ekspozycji towarów małogabarytowych, zarządzany systemem WCS i robotami kompletującymi z wykorzystaniem portów przenośnikowych.

Przykładowy model AUTOSTORE

Rozwińmy powyższe sformułowania.


Pojemnikowy – wszystkie towary obsługiwane przez AUTOSTORE muszą znajdować się 
w dedykowanych pojemnikach, o wymiarach zewnętrznych 600×400 mm oraz trzech dedykowanych 
ze względu na parametry towarów wysokościach 220, 330 i 425 mm. Dla wypełnienia pojemników 
w produkty służą porty zasilania (port infeed), które mogą być portami dedykowanymi dla tego procesu lub uniwersalnymi, czyli zasilającymi i kompletacyjnymi w różnych sekwencjach czasu użytkowania systemu.    

Stosowane rozmiary wewnętrzne pojemników


System składowania – magazynujemy w AUTOSTORE zapas towarów niejednokrotnie na tyle głęboki, na ile występują potrzeby klienta i pozwala pojemność magazynu. Bez względu na rotację poszczególnych towarów magazynujemy je w pojemnikach systemu. To system dba o odpowiednie poziomowanie, czyli dostępność pojemników z określonymi współczynnikiem rotacji towarami. Oczywiście mamy kilka uwarunkowań. Ze względu na wysokość składu i wielkość zastosowanych pojemników możemy określić wysokość kolumny składowania od 14 do 24 pojemników. Tym samym wysokość magazynu AUTOSTORE nie przekracza 8 m wysokości całkowitej, czyli idealnie wpisuje się 
w dziesięciometrowe magazyny A-klasowe. Dla dedykowanych magazynów (BTS) dwunastometrowych czy szesnastometrowych istnieje możliwość tworzenia systemu wielopoziomowego, usytuowanego częściowo na dodatkowych platformach (antresolach).

Model wielopoziomowej konfiguracji systemu

System ekspozycji – AUTOSTORE kolejkuje oraz podaje pojemniki z towarem do stanowisk kompletacyjnych według oczekiwanej i zadanej sekwencji, umożliwiającej kompletację zamówień klienckich lub produkcyjnych. Identyfikuje potrzebne pojemniki na podstawie lokacji produktów w binach zarządzanych unikatowym systemem WCS. W zależności od zastosowanej technologii stanowisk kompletacyjnych,  portów liniowych lub karuzelowych, możemy osiągnąć wydajność od 120 nawet do 400 linii na godzinę na jednym stanowisku. Oczywiście wydajność zależy od średniej głębokości pobrań w linii oraz sposobu kompletacji manualnej lub zrobotyzowanej. Dla ułatwienia identyfikacji towaru dla personelu kompletującego system WCS może zarządzać mniejszym binem niż pojemnik. W tym celu określone systemowo pojemniki mogą być podzielone wewnętrznie na kilka sposobów, a wskazanie systemowe dotyczy konkretnego binu w pojemniku.

Przykładowe podziały wewnętrzne pojemników.

Towary małogabarytowe  zastosowane pojemniki podyktowane przez konstrukcję magazynu oraz roboty kompletujące ograniczają wielkość towarów obsługiwanych przez AUTOSTORE. Natomiast ograniczenia wagowe towarów są mniej restrykcyjne, waga pojedynczych pojemników może osiągać nawet 30 kg.  

Zarządzane systemem WCS – towar w odniesieniu do poszczególnych lokacji binów 
są identyfikowane przez system WCS. W większości innych systemów automatycznych to system WMS zarządza identyfikacją lokacji (binu) i towaru, a system WCS pracujący na podstawie zleceń (transportowych) wykonuje zlecenia odtwórcze. W tym wypadku system WCS jest systemem zarządczym, pracującym na podstawie kolejkowanych i priorytetyzowanych zleceń kompletacyjnych. System WCS modyfikując lokalizacje poszczególnych pojemników, dba o dostępność towarów uwzględniając ich współczynnik rotacji.

Przykład zarządzania listą kompletacyjną, towarem i lokalizacją w pojemniku

Roboty kompletujące – AUTOSTORE wykorzystuje dwa odmienne warianty robotów. 

Linia czerwona – roboty R5 i R5+, to roboty o pobraniach zewnętrznych pojemnika, konfiguracja układu wymaga ustawień robotów przeciwbieżnych dla obsługi lokacji brzegowych magazynu. Roboty 
te wymagają lokalizacji stacji ładowania po dwóch stronach układu. Działają w magazynach od kilkunastu lat. Linia dedykowana dla systemów pracy jedno- lub dwuzmianowej.

Linia czarna – roboty B1, to nowa linia robotów o wewnętrznych pobraniach pojemnika, pojemnik wprowadzany jest do wnętrza robota. System nie wymaga dwustronnych linii ładowania. Wszystkie lokacje mogą być obsługiwane przez dowolne roboty znajdujące się w systemie. W tej linii robotów zwiększono prędkość przejazdową oraz system gromadzenia energii, podniesiono tym samym wydajność pracy robotów i całego układu, co jednocześnie wpłynęło na cenę urządzeń. Linia wykorzystywana w systemach pracy trójzmianowej, również ciągłej 24/7.

Rozwiązania linii czerwonej i czarnej robotów są unikatowe i nie do zastosowania jednocześnie, przezbrojenie między liniami robotów wymaga zmiany osprzętu magazynu AUTOSTORE.

Roboty różnych linii konstrukcyjnych

Gdzie możemy wykorzystać AUTOSTORE?

Po syntetycznym przedstawieniu systemu możemy wnioskować dla kogo jest dedykowany i kiedy warto go zastosować. 

AUTOSTORE może być wdrożony we wszystkich firmach, które w zakresie swoich działalności prowadzą procesy magazynowania i kompletacji produktów o ograniczonych gabarytach. Zrealizowane do tej pory instalacje w Polsce i na świecie potwierdzają zastosowanie w branżach takich jak: automotive, fashion, pharmacy, FMCG i wielu innych a wręcz specjalistycznych branżach. Z racji odizolowania składu od czynnika ludzkiego, poza punktem wejścia i wyjścia, AUTOSTORE jest bardzo dobrym systemem zabezpieczenia produktów wartościowych i unikatowych.

W zależności od szerokości i głębokości zapasu zaplanujemy wielkość składu, czyli konstrukcji magazynu i liczby pojemników w układzie. Natomiast w odniesieniu do wymaganych wydajności, przepływów wyznaczymy zapotrzebowanie na roboty oraz porty zasilania i kompletacji. 

Oczywiście w procesie decyzyjnym należy również rozpatrzeć czynniki finansowe (ROI, zdolność finansowania), dostępności personelu, jak i pozamerytoryczne jak chęć automatyzacji.

Część dostawców AUTOSTORE, również w Polsce, oferuje system okresowego wynajmu robotów,
co w znacznym stopniu obniża koszty inwestycyjne wdrożenia rozwiązania.

Układy peryferyjne i współpracujące

Jest wiele propozycji zastosowań technologii współpracujących. Obecnie system AUTOSTORE może być zsynchronizowany zarówno z systemami przenośnikowymi, automatycznego pakowania 
jak i zrobotyzowanymi stanowiskami kompletacji oraz systemami odbioru zleceń w technologii AGV.

W artykule wykorzystano materiały firm AutoStore AS oraz REESINK Logistic Solutions.

Jacek Mistewicz
SmartProject