Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

Do najważniejszych urządzeń montażowych można zaliczyć: urządzenia transportowe zespołów lub wyrobów, stoły montażowe, narzędzia i przyrządy specjalne oraz urządzenia pomocnicze (do kontroli wymiarowej, sprawdzenia poprawności działania określonych zespołów). Rodzaje urządzeń montażowych i rozwiązania konstrukcyjne są bezpośrednio związane z określoną branżą przemysłu.

Środki transportu są nieodzownymi urządzeniami do przemieszczania elementów lub zespołów podlegających montażowi. Rodzaj środków zależy od wielu czynników, takich jak: masa i kształt przedmiotów i zespołów, wielkość produkcji, stopnień zmechanizowania montażu itp. Do głównych środków transportu można zaliczyć: podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe z płytami ślizgowymi lub rolkowymi (do podawania ciągłego), przenośniki rolkowe, przenośniki z wędrującymi stołami, przenośniki specjalne przystosowane do określonego wyrobu (np. montaż samochodów), przenośniki pneumatyczne ze społem obrotowym, podajniki (kołowe, płytowe lub łańcuchowe), wózki montażowe (z napędem i bez napędu).

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe są jednym z najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Występująca różnorodność oraz szeroka gama taśm skutkuje możliwością wykorzystania tych przenośników do różnorodnych produktów. Przenośniki taśmowe służą do transportowania bez poślizgu, czyli tam, gdzie zachodzi potrzeba łagodnego przemieszczania towarów. Przeznaczone są one zarówno do prac lekkich (produkty lekkie o niewielkich gabarytach) jak i ciężkich (materiały sypkie: elewatory, składowiska). Można nimi transportować rzeczy, które nie nadają się do transportu przenośnikami rolkowymi, czyli towary sypkie czy małogabarytowe. Znajdują one zastosowanie w liniach montażowych, ale także do transportu ładunków drobnicowych, takich jak: kartony, worki, skrzynki itp. Konstrukcja nośna może być wykonana ze stali zwykłej malowanej proszkowo, stali wysokoodpornej lub aluminium. W przenośnikach taśmowych możemy zastosować różne taśmy. Najczęściej stosowane są taśmy wykonane z PCV, poliuretanu, gumy, kauczuku, silikonu, filcu. Doskonale zdają egzamin podczas transportowania na różne wysokości ze względu na możliwość przemieszczania ładunków zarówno w poziomie jak i pod kątem wzniosu nawet do 30 stopni1. Przykładowy wygląd przenośnika taśmowego został przedstawiony na rys. 1.

przenośniki taśmowe
Rysunek 1. Przykład przenośnika taśmowego

Przenośniki taśmowe są najbardziej opłacalną opcją pod względem ceny. Występuje szeroka gama pasków, która daje możliwość znalezienia optymalnego rozwiązania w odniesieniu do właściwości pasów oraz materiału. Mają one możliwość modyfikacji w przyszłości, a szkielet składający się z modułowych elementów profilu systemowego daje możliwość łatwego łączenia innych profili lub komplementarnych technologii. Dodatkową zaletą jest cicha praca przenośnika2.

Przenośniki rolkowe

Przenośniki rolkowe są jednym z najpopularniejszych sposobów transportu bliskiego. Charakteryzują się one lekką, sztywną i solidną konstrukcją, można je niezależnie konfigurować pod różnym pochyleniem, dostosowując optymalną wysokość i łącząc z innymi transporterami.Z łatwością można zamontować do nich dodatkowe urządzenia (takie jak bandy boczne, regulowane podpory, ograniczniki końcowe), a także mogą współpracować z innymi przenośnikami3. Modułowa konstrukcja umożliwia budowanie całych systemów przenośników o dowolnych rozmiarach i kształtach.Przenośniki rolkowe mogą być wykorzystane do transportu detali o niewielkich gabarytach i płaskiej powierzchni styku, ale także w przypadku większych transporterów, do transportu produktów o regularnych kształtach (jak palety, skrzynie, worki, pojemniki) i innych elementów o znacznych gabarytach i masie.Ich nośność może osiągnąć nawet kilka ton(wytrzymują obciążenie do 70 kg na jedną rolkę)4. Ze względu na sposób wprawienia ładunku w ruch przenośniki możemy podzielić na: ręczne, napędzane oraz grawitacyjne.Rolki, w zależności od przeznaczenia przenośnika, mogą być z tworzywa, ze stali (czarnej, nierdzewnej lub ocynkowanej), stalowe z otuliną gumową lub PCV, aluminiowe, stożkowe. Konstrukcja natomiast może być wykonana z aluminium, stali malowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej. Przykładowy wygląd przenośnika rolkowego został przedstawiony na rys. 2.

Przenośniki rolkowe
Rysunek 2. Przykład przenośnika rolkowego

Istotną zaletą przenośników rolkowych jest możliwość dołączenia silnika umożliwiającego kontrolowany obrót rolek. Przenośniki te mają wysoką nośność oraz solidną konstrukcję, a co najważniejsze produkowane są zgodnie z wymaganiami klienta, co daje możliwość wykonywania specjalnych operacji technologicznych lub produkcyjnych bezpośrednio na przenośniku. Przenośniki rolkowe mają możliwość modyfikacji w przyszłości, a szkielet składający się z modułowych elementów profilu systemowego daje możliwość łatwego łączenia innych profili lub komplementarnych technologii5.

Podsumowanie

Na rynku występuje wiele rodzajów przenośników zarówno rolkowych jak i taśmowych, które różnią się funkcjonalnościami, materiałem wytworzenia, typem systemu napędzającego itd., ale przede wszystkim są dostosowywane do wymagań konkretnego klienta. Przenośniki rolkowe mają większą wytrzymałość, ale nie są wstanie transportować luzem towarów sypkich czy małogabarytowych, przenośniki taśmowe natomiast są bardziej opłacalną opcją pod względem ceny i mogą być wykorzystywane do różnorodnych produktów, ale w porównaniu do rolkowych, szybciej się zużywają i mają mniejszą wytrzymałość na nacisk. Istnieją także łączone systemy taśmowo-rolkowe, które można dostosować do wykonywanych operacji w przedsiębiorstwie zachowując zalety obu przenośników6.

_

Autor artykułu: Monika Fogt, Jacek Mistewicz

Źródła:

  1. https://www.haberkorn.pl/przenosniki-tasmowe/
  2. http://www.intralog.pl/pl/oferta/systemy-przenosnikow/przenosnik-tasmowy/
  3. http://www.profilex.com/oferta/przenosniki/tasmowe.html
  4. https://www.haberkorn.pl/przenosniki-rolkowe/
  5. http://www.profilex.com/oferta/przenosniki/rolkowe.html
  6. „Podstawy technologii maszyn” Józef Zawora, WSiP, Warszawa, 2001, s. 407