Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-10-14 admin

Robotyzacja, za którą z własnych kieszeni zapłacą pracownicy

Automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych jest zagadnieniem, które zostało już omówione ze wszystkich punktów widzenia. Kilka lat temu żadna konferencja branżowa nie mogła odbyć się bez automatyzacji i robotyzacji w programie. Dziś temat ten mocno już spowszechniał, a agendy konferencji skupiają się raczej na aspektach ekologicznych i skutkach pandemii dla łańcucha dostaw. W świetle tak […]

Explore more
2021-01-22 admin

Projektowanie transportu wewnętrznego – wózki jezdniowe i pojazdy autonomiczne

Projektując procesy przepływu materiałów wewnątrz magazynów lub między magazynem a obszarem produkcji, coraz częściej wykorzystujemy autonomiczne pojazdy, zastępując nimi tradycyjne wózki jezdniowe. Uzasadnieniem takiego wyboru są głównie coraz wyższe koszty pracy, trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rodzimym rynku oraz względy bezpieczeństwa. Realizując opracowanie nowych projektów logistycznych w istniejących lub nowo...

Explore more
2021-01-14 admin

Dlaczego projekty logistyczne kończą się niepowodzeniem?

Nad odpowiedzią na to pytanie każdego dnia zastanawia się wielu menadżerów i dyrektorów polskich przedsiębiorstw. Analizują dlaczego zmiany wprowadzane z ogromnym rozmachem i sukcesem, po pewnym czasie odchodzą w zapomnienie. SMART Project jako największa firma doradcza w obszarze logistyki w Polsce przeprowadziła ankietę na temat przyczyn niepowodzeń projektów w polskich przedsiębiorstwach. Zebrano opinię kilkudziesięciu dyrektorów, […]

Explore more
2021-01-07 admin

TOP 5 najczęstszych problemów w procesach magazynowych – case study

Każda firma chcąc poprawić swoją pozycję na rynku musi cały czas dążyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Bardzo często cel ten jest realizowany poprzez optymalizację procesów, które przekładają się na redukcję kosztów. W projektach generujących oszczędności wiele przedsiębiorstw zwraca się z prośbą o wsparcie do firm konsultingowych, które posiadają szeroką wiedzę specjalistyczną oraz odpowiednie kwalifikacje w […]

Explore more