Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-01-22 admin

Projektowanie transportu wewnętrznego – wózki jezdniowe i pojazdy autonomiczne

Projektując procesy przepływu materiałów wewnątrz magazynów lub między magazynem a obszarem produkcji, coraz częściej wykorzystujemy autonomiczne pojazdy, zastępując nimi tradycyjne wózki jezdniowe. Uzasadnieniem takiego wyboru są głównie coraz wyższe koszty pracy, trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rodzimym rynku oraz względy bezpieczeństwa. Realizując opracowanie nowych projektów logistycznych w istniejących lub nowo...

Explore more