Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-12-16 admin

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.3

Jak nie skazać własnego projektu IT na porażkę? Diagnozując przyczyny niepowodzeń projektów IT należy zwrócić uwagę, że duża część z nich sprowadza się do niedostatecznej analizy w fazach przygotowania i inicjacji projektu. Właściwepodejście do procesu analizy biznesowej w kierunku zweryfikowania obszarów do usprawnień, zdefiniowania celu projektu oraz zebrania potrzeb biznesowych w początkowej fazie projektu istotnie […]

Explore more
2021-12-09 admin

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.2

Dlaczego projekt IT nie kończy się sukcesem? Komunikacja między interesariuszami może być jednym z zasadniczych problemów, jednak patrząc na niski odsetek projektów IT zakończonych sukcesem, należy szerzej przyjrzeć się powodom porażek. Według badań The Standish Group, jedynie 16,2% projektów z obszaru IT można uznać za zakończone z sukcesem. Pozostałe kończą się niepowodzeniem, z czego 52,7% […]

Explore more
2021-12-02 admin

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.1

Projekty z obszaru IT najczęściej kojarzą się z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych, które mają poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wspomóc jego procesy. Często postrzega się je z perspektywy efektu końcowego – gotowego i sprawnego systemu, oprogramowania, aplikacji. Wydaje się wówczas, że oprócz możliwości technicznych niewiele jest przesłanek, które mogą przeszkodzić w realizacji projektu, a tym […]

Explore more