Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2022-03-31 admin

Widoczność i śledzenie w łańcuchu dostaw – klucz do uzyskania przewagi czy niezbędny element do uzyskania sprawności?

Traceability ewoluuje z wąsko stosowanego wymogu prawnego do powszechnego i rynkowego standardu. Jest to możliwe m.in. dzięki zmianom w światowej gospodarce i coraz szerszemu zastosowaniu systemów informatycznych, wspierających kluczowe obszary działalności firm. Traceability wdrożone w przedsiębiorstwie to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i jakości produktów, ale również szansa na usprawnienie kluczowych procesów i obszarów. Tzw....

Explore more