Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-08-03 admin

Inventories as waste according to Lean Management

Toyota is now considered the leader in Lean Management. The company has revolutionized production and logistics management by developing and building a Lean Management philosophy at its sites. This approach is based on continuous identification and elimination of waste from processes and supply chains [Liker 2004]. Waste is understood as all activities that do not […]

Explore more
2021-03-11 admin

Cash logistics – wyzwania i perspektywy rozwoju

Cash logistics – wyzwania i perspektywy rozwoju Mając na uwadze raport McKinsey pt. „Attacking the cost of cash” możemy przyjąć, że Polska znajduje się w koszyku państw będących na początku transformacji cyfrowej i udział transakcji bezgotówkowych dochodzi do 25% (dane z 2016r). Wyraźnie zauważalny jest wzrost relacji transakcji bezgotówkowych do gotówkowych. Z drugiej strony fakty […]

Explore more