Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-02-18 admin

Sprzęt mobilny w magazynie – dobór i przykłady rozwiązań

We współczesnym magazynie wykorzystanie sprzętu mobilnego służącemu automatycznej identyfikacji jest oczywiste i konieczne. Różnorodność produktów w tym zakresie, a także pojawienie się nowych technologii może spowodować pewien kłopot przy wyborze konkretnego rozwiązania dla osób zarządzających magazynem. Dlatego w niniejszym artykule przedstawiono kilka kluczowych kwestii i wskazówek, którymi warto się kierować przy podejmowaniu decyzji o...

Explore more