Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2022-04-14 admin

Utrzymanie czystości w firmie kluczem do produktywności

Wpływ ładu i porządku na produktywność oraz jakość pracy często bywa niedoceniany. Wynika to z faktu, iż straty z tego tytułu mają charakter rozproszony i nieoczywisty – dopiero z czasem kumulują się do poważnych wartości. Dodatkowo ich negatywny wpływ wychodzi na jaw po czasie, co oddziela przyczynę źródłową od momentu wykrycia problemu. Zatem czy czystość […]

Explore more