Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-11-25 admin

Wykorzystanie Robotic Process Automation (RPA) w obszarze logistyki pt.2

RPA w praktyce Ciekawym przykładem procesu, który w łatwy sposób można zrobotyzować jest wprowadzanie zamówień do systemu. Często zamówienia trafiają do firm w postaci maila z tekstem lub z załącznikiem w formacie PDF. Następnie pracownik analizuje każde zamówienie i wprowadza je do systemu. W jednej z firm, która zdecydowała się zmienić dotychczasowy model pracy i […]

Explore more
2021-11-17 admin

Wykorzystanie Robotic Process Automation (RPA) w obszarze logistyki pt.1

Robotic Process Automation (RPA) Roboty przemysłowe znalazły zastosowanie w wielu sektorach życia oraz prawie we wszystkich branżach i działach przemysłowych. Dynamiczny rozwój robotów oraz technologii informatycznych przyczynił się do powstania technologii zrobotyzowanej automatyzacji procesów polegającej na robotyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation – RPA). Tego typu roboty programowe (software robots, bots) to...

Explore more
2021-10-28 admin

Robotyzacja procesów biurowych (pt.2)

Kiedy warto automatyzować Podstawową motywacją do wdrożeń ‘wirtualnych pracowników’ jest pozytywny business case, czyli przewaga korzyści nad kosztami. Klasyczne programy usprawnień nastawione na oszczędności i zwiększenie produktywności koncentrują się na ‘twardych’ elementach procesów – na produkcji będą to przykładowo przezbrojenia, skracanie czasu cykli czy zmiana układu gniazd, aby zminimalizować ruch – pomijając  procesy...

Explore more
2021-10-19 admin

Robotyzacja procesów biurowych (pt.1)

Jest poniedziałek rano. Jak co tydzień zaczynasz pracę, ale tym razem wygląda ona zupełnie inaczej, niż zwykle. Na ekranie komputera obserwujesz, jak kolejne systemy ERP, CRM i aplikacje otwierają się, dane kopiują i przenoszą między oknami, przeliczenia wykonują się w tle, powstają automatyczne zestawienia i zaawansowane raporty, które następnie są automatycznie publikowane na wspólnej przestrzeni […]

Explore more