Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

Robotic Process Automation (RPA)

Roboty przemysłowe znalazły zastosowanie w wielu sektorach życia oraz prawie we wszystkich branżach i działach przemysłowych. Dynamiczny rozwój robotów oraz technologii informatycznych przyczynił się do powstania technologii zrobotyzowanej automatyzacji procesów polegającej na robotyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation – RPA). Tego typu roboty programowe (software robots, bots) to programy stworzone do samodzielnego wykonywania działań, które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków w regule algorytmu[1].

Narzędzie RPA potrafi na przykład wprowadzać sekwencje danych pobranych z aktualnych cenników, weryfikować statusy zamówień stronach internetowych dostawców ale także uruchomić niezbędne systemy, zalogować się do nich, znaleźć konkretną informację i przetworzyć ją tak, aby wykonać potrzebne działania. Czynności realizowane przez robota mogą być wykonywane równocześnie, a następnie łączone z danymi z innych obszarów.

Przyglądając się obszarowi RPA, należy odróżnić automatyzację od robotyzacji. Pierwsze  wymaga pracy programistów, których celem jest m.in. stworzenie oprogramowania służącego do wymiana informacji pomiędzy dwoma różnymi systemami przy pomocy m.in. interfejsów API (ang. application programming interface). Drugie działa natomiast na standardowych interfejsach użytkownika (tj. część oprogramowania zajmująca się obsługą urządzeń wejścia-wyjścia przeznaczonych dla komunikacji z użytkownikiem np. interfejs graficzny, wiersz poleceń, itp.)[2], naśladując pracę człowieka.

Inne inteligentne technologie

Dyskutując na temat wykorzystania RPA w praktyce, należy pamiętać, że technologia ta jest jedną z wielu, w bardzo rozbudowanym obszarze, jakim jest Inteligentna Automatyzacja (ang. Intelligent Automation – IA). Przez IA rozumiem zbiór technologii, które prowadzą do automatyzacji procesów biznesowych, przy wykorzystaniu robotyzacji procesów, algorytmów uczenia maszynowego (ang. machine learning), sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence ), czy też wirtualnych asystentów (ang. virtual assistant, chatbot).

Inteligentna Automatyzacja łączy wykonywanie zadań RPA z możliwościami uczenia maszynowego i automatycznego wykrywania procesów oraz ich analizy, a także z technologiami kognitywnymi, takimi jak rozpoznawanie obrazów (ang. computer vision), przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing) i logika rozmyta (ang. fuzzy logic). Stosowane obecnie technologie prezentuje poniższa grafika.[3]

RPA jest podstawą, po której następuje heurystyka na poziomie średniozaawansowanym, aż do sztucznej inteligencji jako zaawansowany poziom automatyzacji. Boty działające na tych trzech poziomach można określić odpowiednio jako „Doing Bots”, „Thinking Bots” i „Learning Bots”. Dzięki takiemu podejściu RPA uważane jest za bramę do sztucznej inteligencji.

Przyczyny wdrożenia RPA w przedsiębiorstwach

W pierwszej kolejności firmy decydowały się na automatyzowanie procesów z obszarów dokumentacji, finansów, księgowości, HR, gdyż tam występuje duża powtarzalność czynności. Ta powtarzalność niewątpliwie ułatwia wdrożenie i przekłada się na wymierne oszczędności. Największymi dotychczasowymi beneficjentami inteligentnej automatyzacji są sektory bankowości, finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji i usług komunalnych (w Polsce PKP), które tradycyjnie mają wiele starszych systemów i wybierają rozwiązania RPA, aby szybciej integrować i przyspieszać swoje inicjatywy transformacji cyfrowej.

Obecnie technologia RPA jest już z powodzeniem wykorzystywana we wszystkich działach przedsiębiorstwa, również tych najbardziej złożonych i skomplikowanych, tj.: w zamówieniach, produkcji, magazynowaniu, czy transporcie.

W sektorze logistyki systemy informatyczne wykorzystywane są od lat. Służą one do przetwarzania wielu informacji, a ich głównym zadaniem jest sprawna realizacja łańcucha dostaw. Pomimo dziesiątek lat inwestycji w nowe rozwiązania i technologię, szybkość i jakość przekazywanej informacji jest często niewystarczająca, tym samym każde usprawnienie obiegu danych przyczynia się do poprawy procesów logistycznych, zmniejszenia kosztów i podwyższenia satysfakcji klienta.

Przy obecnym rozwoju technologii, przedsiębiorstwo chcące bardziej usprawnić przepływ informacji w swojej firmie lub w całym łańcuchu logistycznym, powinno zatrudnić wirtualnych pracowników, którzy są mniej wymagający od realnych pracowników. Robot może pracować 24 godziny, siedem dni w tygodniu. W dodatku nie odczuwa zmęczenia i znużenia, dzięki czemu nie popełnia błędów. Robot sprawi, że przepływ informacji będzie ciągły, bez opóźnień i dane w systemie odzwierciedlać będą obecny stan. Dodatkowo wirtualny pracownik pozwoli zaoszczędzić na kosztach utrzymania pracowników fizycznych. Wstępne szacunki określają, że zatrudnienie robota RPA tylko i wyłącznie do przygotowywania raportów (Excel, bazy danych, itd.) pozwoli oszczędzić od 3 do 10 etatów (FTE) w ciągu roku.


[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrobotyzowana_Automatyzacja_Proces%C3%B3w – Jak wybrać proces do robotyzacji? – Pirxon Robotic Process Automation, „Pirxon Robotic Process Automation”, 16 października 2017 (dostęp 2018-02-14) 

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_u%C5%BCytkownika (dostęp 2021-10-27)

[3] Ernst & Young Singapore (EY)  – Study of the Impact of Industry 4.0 on Singapore’s Logistics Workforce – Company Report, June 2020