Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

Pracę w magazynowaniu i produkcji podejmuje coraz więcej osób. Powstają kolejne hale produkcyjne i magazynowe generujące nowe miejsca pracy. W każdym z obiektów wykonywanych jest codziennie tysiące czynności narażających pracowników na wypadki. Zachowanie zasad BHP nie ma wyłącznie na celu uniknięcia tych wypadków. Utrzymanie higieny pracy ma też włączać pracowników w aktywne doskonalenie procesów.
Kwestia utrzymania czystości zgodnie z zasadami BHP jest zadaniem priorytetowym. Brudne urządzenia, zabałaganione alejki, czy pozostawione w nieodpowiednich miejscach śmieci, nie tylko zniechęcają pracowników do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, ale przede wszystkim stwarzają ryzyko wypadków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na kierowniku magazynu spoczywa obowiązek systematycznej kontroli higieny pracy oraz bezpieczeństwa ze specjalnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn oraz innych urządzeń technicznych.

Czystość środowiska pracy

Mówiąc o utrzymaniu porządku w obiekcie nie można zapomnieć o metodzie 5S. Jest to zasadnicze narzędzie Lean Management. Daje możliwość rozpoczęcia efektywnego procesu optymalizacji przedsiębiorstwa, poprawy wyników finansowych oraz zmniejszenia strat. Działania te oparte są na następujących 5 krokach: segregacja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina. Okazują się one bardziej skuteczne, kiedy prowadzone są z pełnym zaangażowaniem wszystkich pracowników, w atmosferze wzajemnego szacunku, wspólnej rozmowy i szukania odpowiednich rozwiązań. Stosowanie metody 5S pozwala na lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, jak również utrzymanie ładu na hali produkcyjnej. W znacznym stopniu polega na rozmieszczeniu narzędzi i komponentów w ergonomiczny sposób, oszczędzając czas pracowników np. na szukaniu narzędzi. Najtrudniejszym zadaniem stojącym przed kierownictwem jest jednak ukształtowanie w pracownikach nawyku do podtrzymywania tego stanu. Jednak, efekty dbania o higienę środowiska pracy mogą przejawić się od razu we wzroście produktywności oraz później w oszczędnościach, np. na opakowaniach, narzędziach lub innych komponentach.

Jakość danych w zarządzaniu

Zmorą wielu magazynów są nie tylko towary umieszczone w innych lokalizacjach niż te, które zostały im przydzielone, ale również nieuprzątnięte opakowania zbiorcze, czy wymieszane zbędnych opakowania z produktami lub narzędziami. Jest to niepokojący obraz z punktu widzenia BHP, jak i jakości pracy. Należy mieć również na uwadze, że porządek w danych systemowych jest równie ważny jak porządek fizyczny. Błędne dane podstawowe wprowadzone do systemu potrafią znacznie utrudnić pracę.
Zdecydowanie pomocne jest również zastosowanie systemu WMS, który ułatwia zarządzanie gospodarką magazynową i pomaga ją kontrolować poprzez sterowanie procesami . Narzędzie to umożliwia optymalizację i realizację działań zgodnie ze skonfigurowanymi priorytetami i warunkami brzegowymi. Wykorzystanie systemu WMS niejako wymusza utrzymywanie danych o magazynie i produktach w najwyższej możliwej jakości, ponieważ tylko i wyłącznie mając rzetelne dane system jest w stanie prawidłowo dysponować zadaniami.
Zachowanie higieny pracy w dużych obiektach jest bardzo wymagające, ponieważ wiąże się z wypracowaniem nawyków utrzymania porządku oraz dbania o jakość danych. Przynosi jednak niewątpliwe korzyści w zakresie jakości pracy, co z kolei przekłada się na jej efektywność.

Dominika Smarzyńska Konsultant

Dominika Smarzyńska

Konsultant / Analityk Biznesowy w SMART Project