Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

Wizualizacje i raporty – przewaga Power BI


Wymienione wyżej obiekty stanowią główny motor napędowy obliczeń oraz wizualizacji w Power BI. Measure, czyli miara zwraca nam dowolną wartość, zaprogramowaną przez nas w obrębie raportu Power BI. W praktyce oznacza to, że jeżeli użytkownik kliknie na wizualizacji filtr lub wybierze dowolny zakres danych z fragmentatora, to miara zaktualizuje się do wartości prezentowanych w wyznaczonym przez nas zakresie. Kolumna obliczeniowa (ang. Calculated column) natomiast oblicza ponownie dane, w momencie zmiany źródła danych. Oznacza to, że aktualizacja kolumny obliczeniowej następuje za każdą dokonaną zmianą w tabeli źródłowej.

Ważnym aspektem wyróżniającym Power BI ponad MS Excel jest rozbudowana możliwość wizualizacji każdej wskazanej przez użytkownika danej oraz dostosowywania ich za pomocą fragmentatorów lub dodatkowych grafik, czy wbudowanych tabel przestawnych. Narzędzie firmy Microsoft nie ogranicza użytkownikowi dostępnych wizualizacji – wiele z nich dostępnych jest w systemie out of the box, jako możliwe do ściągnięcia ze sklepu Microstof Store, za darmo (w ograniczonej funkcjonalności) lub za opłatą.

Stosowanie wizualizacji w Power BI pozwala na zbudowanie dowolnego raportu biznesowego, a logika stojąca za Power BI zapewnia ciągłą jego aktualność i zgodność z danymi źródłowymi. Power BI daje także możliwość współdzielenia danego raportu bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności udostępniania raportu w postaci załącznika w mailu lub za pośrednictwem dysku internetowego, jak np.: Sharepoint, czy OneDrive.

Przygotowany w Power BI raport może zostać bezpośrednio dedykowany wskazanej przez autora grupie użytkowników. Twórca raportu ma możliwość dostosowania pod wskazaną grupę konkretnych funkcjonalności raportu. Raport można skonfigurować również pod dedykowaną grupę użytkowników, zintegrowaną z Active Directory lub z grupami na serwerze, np. znajdujących się w jednej domenie. Power BI w ramach udostępniania raportów posiada także możliwość zarządzania ich dostępnością.

Executive with a light bulb surrounded by icons Free Photo

Autor raportu może wskazać, kto jest administratorem danych, kto jest tylko czytelnikiem, a kto współedytorem obszaru roboczego do raporu. Co więcej twórca raportu może tak zaprogramować dane, aby były one widoczne w konkretnym kontekście, tzn.: użytkownik logujący się z lokalizacji X, widzi tylko dane dotyczące lokalizacji X, bez możliwości podglądu innych grup lokazliacji.

Administrator raportu posiada także na bieżąco podgląd w raport śledzenia zmian. Dzięki niemu twórca ma możliwość weryfikacji w jaki sposób raport jest wykorzystywany, i czy przynosi oczekiwane korzyści. Funkcja śledzenia zmian pozwala na weryfikację, czy udostępniony raport był kiedykolwiek otwarty, jeżeli był otwarty, to przez kogo, na jakich zakładkach ten ktoś pracował? Ile czasu w nim tym spędził itd.?

Ogromną przewagę Power BI nad MS Excel można również zaobserwować w temacie odświeżania danych. Podczas budowania modelu użytkownik ma możliwość zadeklarowania w sposób jak chce korzystać z tych danych, tzn. czy chce je ściągnąć bezpośrednio (zaimportować do Power BI), czy za każdą zmianą na wizualizacji, narzędzie ma te dane jeszcze raz pobrać. Funkcjonalność ta nosi nazwę Direct Query.

Przewagą narzędzia jest możliwość pobrania danych z różnych źródeł – od stron internetowych, po arkusze Excel. Co więcej, użytkownik Power BI ma możliwość łączenia powyższych funkcji, a więc jednoczesnego wskazania różnych form współpracy z danymi. Dzięki temu część danych może zostać zaimportowana na stałe do wizualizacji, część natomiast może być za każdym razem aktualizowana i odświeżana ze źródła, w dowolnej konfiguracji – oznacza to, że użytkownik ma również możliwość ustawienia częstotliwości aktualizacji danych w ciągu dnia. Przy okazji udostępniania danych, Power Bi posiada również funkcjonalność, która przydaje się w raportach udostępnianych i równocześnie edytowanych w różnych strefach czasowych. Główną cechą charakterystyczną takich raportów jest spójna część wizualna, bazująca na różnych źródłach danych (w zależności np. od kraju publikacji raportu).

Powyższe dostosowanie danych możliwe jest dzięki Power BI Application, za pomocą której w łatwy sposób można stworzyć szablon do tego typów raportu, bez konieczności znajomości programowania. Funkcjonalność gwarantuje nam również stabilność działania (pod warunkiem prawidłowego przypisania źródła danych) oraz bezpieczeństwo wrażliwych danych. Kolejną zaletą wskazującą na wyższość Power BI nad MS Excel jest możliwość jego integracji z usługami MS Azure, które umożliwiają nam m.in.: pracę ze sztuczną inteligencją (automatyczne rozpoznawanie tekstu, zdjęć itd.) oraz machine learningiem.

Posiadając odpowiednie licencje w usłudze MS Azure, można z Power BI przekierować wszystkie obliczenia, aby wykonywały się w przestrzeni obliczeniowej serwera Azure, bez konieczności obciążania naszego komputera lub serwera. Power Bi zapewnia także wiele funkcjonalności developerom i programistom. Interfejs Power Bi pozwala nie tylko na stworzenie raportu metodą Drag and drop, ale także umożliwia wprowadzanie komend w silniku Power BI, za pomocą języka C#. Osoba znając kod może bez problemu zmieniać ustawienia bazy danych lub bezpośrednio wpływać na wizualizację z poziomu aplikacji. W Power Bi analityk danych ma również możliwość wykorzystania innych języków skryptowych, takich jak Python lub R. Za ich pomocą użytkownik może podpiąć się do konkretnego skryptu i stamtąd zaczytać dane źródłowe.

Niesamowitą zaletą Power BI jest również udostępniona przez Microsoft darmowa wersja narzędzia, która daje o wiele więcej możliwości, niż aplikacje innych konkurencyjnych firm z sektora Business Intelligence. Tak naprawdę aplikacja Power BI Desktop w trybie darmowym zapewnia pełną funkcjonalność aplikacji pełnopłatnej, z wyłączeniem możliwości współdzielenia plików.


Wnioski


W przypadku analizy biznesowej należy pamiętać, że Excel może być narzędziem wspomagającym, natomiast PowerBI to oprogramowanie całkiem innej klasy – dające wiele więcej możliwości. Power BI to zbiór usług, funkcjonalności, oprogramowania, aplikacji i łączników, które współpracują ze sobą, aby przekształcić niepowiązane źródła danych w interaktywne wnioski, spójne i wizualnie atrakcyjne. Power BI bez problemu jest w stanie połączyć się z różnymi źródłami danych. Podsumowując MS Excel i PowerBI to nie są programy konkurencyjne raczej komplementarne. Wybór oprogramowania Power BI, mimo wstępnego nakładu czasu potrzebnego na jego naukę, może przynieść wiele korzyści. Użytkownicy arkusza kalkulacyjnego ucząc się Power BI poszerzą swoje możliwości o poznanie Power Pivot i Power Query. Gdy raz odkryją ich potencjał świat Excela nie będzie już taki sam.

Teamwork results achievement concept Free Vector

Wykorzystanie Power BI powinien rozpatrzyć analityk, dla którego liczy się:

  • Płynna praca na ogromnych zestawy danych.
  • Szybki wgląd we wskaźniki KPI zebrane w jednym miejscu (np. dashboard).
  • Atrakcyjne wizualizacje.
  • Oparte na chmurze rozwiązanie wspierające pracę zespołową.

Power BI jest dostępny zarówno jako aplikacja desktopowa, usługa online oraz aplikacja mobilna. Istotnym jest to, że Power BI posiada swoją darmową wersję, co czyni go rozwiązaniem atrakcyjnym dla nowicjuszy. Zdecydowanie warto poznać to narzędzie w dzisiejszych czasach – świecie pełnym baz danych i nieustannej popularyzacji rozwiązań analitycznych.