Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-10-28 admin

Robotyzacja procesów biurowych (pt.2)

Kiedy warto automatyzować Podstawową motywacją do wdrożeń ‘wirtualnych pracowników’ jest pozytywny business case, czyli przewaga korzyści nad kosztami. Klasyczne programy usprawnień nastawione na oszczędności i zwiększenie produktywności koncentrują się na ‘twardych’ elementach procesów – na produkcji będą to przykładowo przezbrojenia, skracanie czasu cykli czy zmiana układu gniazd, aby zminimalizować ruch – pomijając  procesy...

Explore more
2021-10-19 admin

Robotyzacja procesów biurowych (pt.1)

Jest poniedziałek rano. Jak co tydzień zaczynasz pracę, ale tym razem wygląda ona zupełnie inaczej, niż zwykle. Na ekranie komputera obserwujesz, jak kolejne systemy ERP, CRM i aplikacje otwierają się, dane kopiują i przenoszą między oknami, przeliczenia wykonują się w tle, powstają automatyczne zestawienia i zaawansowane raporty, które następnie są automatycznie publikowane na wspólnej przestrzeni […]

Explore more