Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-04-01 admin

Praktyczne doświadczenia z usprawnień procesów logistycznych

Celem projektów usprawniających procesy logistyczne jest najczęściej zmniejszenie kosztów lub zwiększenie ich efektywności. Podejście menedżerów do projektów z tego obszaru jest najczęściej dwojakie Po pierwsze, na usprawnienia procesów spojrzeć można w sposób metodyczny. W podejściu metodycznym główny nacisk kładziony jest na znalezienie rzeczywistych przyczyn problemów oraz opracowanie rozwiązań eliminujących te przyczyny. Dzięki wnikliwej...

Explore more