Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2022-03-31 admin

Widoczność i śledzenie w łańcuchu dostaw – klucz do uzyskania przewagi czy niezbędny element do uzyskania sprawności?

Traceability ewoluuje z wąsko stosowanego wymogu prawnego do powszechnego i rynkowego standardu. Jest to możliwe m.in. dzięki zmianom w światowej gospodarce i coraz szerszemu zastosowaniu systemów informatycznych, wspierających kluczowe obszary działalności firm. Traceability wdrożone w przedsiębiorstwie to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i jakości produktów, ale również szansa na usprawnienie kluczowych procesów i obszarów. Tzw....

Explore more
2021-02-18 admin

Sprzęt mobilny w magazynie – dobór i przykłady rozwiązań

We współczesnym magazynie wykorzystanie sprzętu mobilnego służącemu automatycznej identyfikacji jest oczywiste i konieczne. Różnorodność produktów w tym zakresie, a także pojawienie się nowych technologii może spowodować pewien kłopot przy wyborze konkretnego rozwiązania dla osób zarządzających magazynem. Dlatego w niniejszym artykule przedstawiono kilka kluczowych kwestii i wskazówek, którymi warto się kierować przy podejmowaniu decyzji o...

Explore more