Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2022-01-07 admin

Przewaga Power BI nad Excelem pt.1

W dzisiejszych czasach posiadanie narzędzi pozwalających na intuicyjną analizę danych oraz przekształcanie baz danych w przejrzystą i zrozumiałą formę jest bardzo istotne. Coraz więcej biznesów polega na analizie danych w celu uzyskania wzrostów w swoich procesach oraz zidentyfikowania swoich słabych stron. Zdecydowanie odchodzi się od analiz manualnych i warto zdecydować się na dedykowane rozwiązania, które […]

Explore more
2021-12-16 admin

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.3

Jak nie skazać własnego projektu IT na porażkę? Diagnozując przyczyny niepowodzeń projektów IT należy zwrócić uwagę, że duża część z nich sprowadza się do niedostatecznej analizy w fazach przygotowania i inicjacji projektu. Właściwepodejście do procesu analizy biznesowej w kierunku zweryfikowania obszarów do usprawnień, zdefiniowania celu projektu oraz zebrania potrzeb biznesowych w początkowej fazie projektu istotnie […]

Explore more
2021-12-09 admin

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.2

Dlaczego projekt IT nie kończy się sukcesem? Komunikacja między interesariuszami może być jednym z zasadniczych problemów, jednak patrząc na niski odsetek projektów IT zakończonych sukcesem, należy szerzej przyjrzeć się powodom porażek. Według badań The Standish Group, jedynie 16,2% projektów z obszaru IT można uznać za zakończone z sukcesem. Pozostałe kończą się niepowodzeniem, z czego 52,7% […]

Explore more
2021-12-02 admin

Jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu projektów IT pt.1

Projekty z obszaru IT najczęściej kojarzą się z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych, które mają poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wspomóc jego procesy. Często postrzega się je z perspektywy efektu końcowego – gotowego i sprawnego systemu, oprogramowania, aplikacji. Wydaje się wówczas, że oprócz możliwości technicznych niewiele jest przesłanek, które mogą przeszkodzić w realizacji projektu, a tym […]

Explore more
2021-11-25 admin

Wykorzystanie Robotic Process Automation (RPA) w obszarze logistyki pt.2

RPA w praktyce Ciekawym przykładem procesu, który w łatwy sposób można zrobotyzować jest wprowadzanie zamówień do systemu. Często zamówienia trafiają do firm w postaci maila z tekstem lub z załącznikiem w formacie PDF. Następnie pracownik analizuje każde zamówienie i wprowadza je do systemu. W jednej z firm, która zdecydowała się zmienić dotychczasowy model pracy i […]

Explore more
2021-11-17 admin

Wykorzystanie Robotic Process Automation (RPA) w obszarze logistyki pt.1

Robotic Process Automation (RPA) Roboty przemysłowe znalazły zastosowanie w wielu sektorach życia oraz prawie we wszystkich branżach i działach przemysłowych. Dynamiczny rozwój robotów oraz technologii informatycznych przyczynił się do powstania technologii zrobotyzowanej automatyzacji procesów polegającej na robotyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation – RPA). Tego typu roboty programowe (software robots, bots) to...

Explore more
2021-10-28 admin

Robotyzacja procesów biurowych (pt.2)

Kiedy warto automatyzować Podstawową motywacją do wdrożeń ‘wirtualnych pracowników’ jest pozytywny business case, czyli przewaga korzyści nad kosztami. Klasyczne programy usprawnień nastawione na oszczędności i zwiększenie produktywności koncentrują się na ‘twardych’ elementach procesów – na produkcji będą to przykładowo przezbrojenia, skracanie czasu cykli czy zmiana układu gniazd, aby zminimalizować ruch – pomijając  procesy...

Explore more
2021-10-19 admin

Robotyzacja procesów biurowych (pt.1)

Jest poniedziałek rano. Jak co tydzień zaczynasz pracę, ale tym razem wygląda ona zupełnie inaczej, niż zwykle. Na ekranie komputera obserwujesz, jak kolejne systemy ERP, CRM i aplikacje otwierają się, dane kopiują i przenoszą między oknami, przeliczenia wykonują się w tle, powstają automatyczne zestawienia i zaawansowane raporty, które następnie są automatycznie publikowane na wspólnej przestrzeni […]

Explore more
2021-10-14 admin

Robotyzacja, za którą z własnych kieszeni zapłacą pracownicy

Automatyzacja procesów produkcyjnych i magazynowych jest zagadnieniem, które zostało już omówione ze wszystkich punktów widzenia. Kilka lat temu żadna konferencja branżowa nie mogła odbyć się bez automatyzacji i robotyzacji w programie. Dziś temat ten mocno już spowszechniał, a agendy konferencji skupiają się raczej na aspektach ekologicznych i skutkach pandemii dla łańcucha dostaw. W świetle tak […]

Explore more
2021-09-30 admin

Niskie zapasy vs wysoka obsługa klienta, czyli z jakimi problemami mierzy się planowanie

Jak wykorzystać komunikację w organizacji Celem większości firm jest obsługa klienta zgodna z jego oczekiwaniami w imię koncepcji 7W (właściwy produkt, właściwa ilość, właściwy stan, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwy klient, właściwa cena), tak aby OTIF (on time in full), czyli wskaźnik obsługi klienta, był na wysokim poziomie. Istnieje jednak druga strona medalu – jest […]

Explore more