Kontakt

61-707 Poznań ul. Libelta 27

Nasze social media:

2021-07-15 admin

ABC/XYZ analysis

Another extremely useful tool for inventory management is ABC analysis. It is based on a regularity observed in the 19th century by the Italian scientist Vilfredo Pareto. His research has shown that 80% of the national wealth in Italy is owned by 20% of families [Maternowska 2000a]. This regularity, called the Pareto principle, is applied […]

Explore more
2021-03-18 admin

Koncentracja na rzeczach ważnych, czyli budowa przewagi konkurencyjnej i maksymalizacji rentowności poprzez modelowanie poziomu zapasów

Zapas musi być, czyli implikacje (nie do końca przemyślanych) decyzji Wyobraźmy sobie następującą sytuację. W odpowiedzi na głos niezadowolonego klienta, zarząd firmy podejmuje decyzję, że niezależnie od wszystkiego „zapas musi być”, bo wysoki poziom obsługi jest priorytetem. Takie upraszczające podejście niesie za sobą daleko idące implikacje, które mogą trwale i negatywnie rzutować na rentowność firmy. […]

Explore more